Eksterngansking

 investigation corruption and fraud

Norge - EU  

Korrupsjon:

når eksempel en bostyrer, styremedlem, leverandør, regnskapsfører, borevisor, aksjonær, offentlig ansatt, bankmann eller andre som

" for seg eller andre     krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en

utilbørlig fordel

i anledning utøvelsen av stilling, eller utføring av oppdraget "

Bedriftsrådgivning - Gransking - Investigation  - Compliance -  Utredning

Eksterngransking tilbyr erfarne etterforskere og utredere knyttet til alle former for økonomisk kriminalitet; korrupsjon, konkurskriminalitet, regnskapskriminalitet og arbeidskriminalitet.

Vi har sakkyndige innen økonomi/finans i sivile saker og straffesaker. 

Videre tilbyr vi lovpålagte varslingstjenester, ISO sertifisering, organisering av økosaker, samt bedriftsrådgivning for alle typer virksomheter, Vi yter bistand til styre, daglig leder og nøkkelpersoner i virksomheter. Vi har utført gransking og utredning av over 30 konsern i Norge.

Vi følger prinsippene i ISO 19011:2011, som gir retningslinjer for revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn, samt anerkjente metoder innen revisjon og gransking.

Kontaktskjema. 
Du kan evt. be om et møte.

Takk for at du kontaktet oss!

Alle våre rådgivere er tilgjengelige online på web for møter, konferanser, drøftelser, samt oppfølging av bedriftsrådgivning, gransking, utredning mv.  Klikk på bilde for mer info om noen av våre konsulenter.

Webinar

Besøksadresse/kurssted: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker      Kontakt oss       Vil du bli etterforsker?