Eksterngansking

 investigation corruption and fraud

Norge - EU - Israel 

Korrupsjon

Typisk en bostyrer, styremedlem, leverandør, regnskapsfører, revisor, aksjonær, ansatt, eller andre personer som

 

" for seg eller andre     krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en

utilbørlig fordel

i anledning utøvelsen av stilling, eller utføring av oppdraget "

Bedriftsrådgivning - Gransking - Investigation  - Compliance -  Utredning

Eksterngransking tilbyr erfarme etterforskere og utredere knyttet til alle former for økonomisk kriminalitet; korrupsjon, konkurskriminalitet, regnskapskriminalitet og arbeidskriminalitet.

Vi har sakkyndige innen økonomi/finans i sivile saker og straffesaker. 

Videre tilbyr vi lovpålagte varslingstjenester, ISO sertifisering, organisering av økosaker, samt bedriftsrådgivning for alle typer virksomheter, Vi yter bistand til styre, daglig leder og nøkkelpersoner i virksomhetene. Vi har utført gransking og utredning av over 30 konsern i Norge. I forbinelse med gransking følger vi prinsippene iht. ISO 19011:2011.

Kontaktskjema. 
Du kan evt. be om et møte.

Alle våre rådgivere er tilgjengelige online på web for møter, konferanser, drøftelser, samt oppfølging av bedriftsrådgivning, gransking, utredning mv.  Klikk på bilde for ner info om noen av våre konsulenter.

Webinar

Besøksadresse/kurssted: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker       Telefon.       Vil du bli etterforsker?              

 

Copyright © Investigation Group Norway Co 2021. All Rights Reserved

  • Logo Norsk Sertifisering
  • økokrim
  • YouTube
  • Linkedin oss