Eksterngransking

 investigation corruption and fraud

Korrupsjon:

når eksempel en bostyrer, styremedlem, leverandør, regnskapsfører, borevisor, aksjonær, offentlig ansatt, bankmann eller andre som

" for seg eller andre     krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en

utilbørlig fordel

i anledning utøvelsen av stilling, eller utføring av oppdraget "

Bedriftsrådgivning - Gransking - Investigation  - Compliance -  Utredning

Eksterngransking tilbyr erfarne etterforskere og utredere knyttet til alle former for økonomisk kriminalitet; korrupsjon, konkurskriminalitet, regnskapskriminalitet og arbeidskriminalitet.


Vi har sakkyndige innen økonomi/finans i sivile saker og straffesaker. 

Videre tilbyr bedriftsrådgivning og lovpålagte varslingstjenester. 

Vi følger prinsippene i ISO 19011:2011, som gir retningslinjer for revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn, samt anerkjente metoder innen revisjon og gransking.

Kontaktskjema

Takk for at du kontaktet oss!

Du kan bestille gratis møte med rådgivere,  eller bestille ulike rådgivningstjenester her.

Rådgivere

Mobilapp for våre kunder:

Kontorsteder: Lysaker, Lyngdal, Egersund, Moi              Telefon     40-05-11-10        Vil du bli etterforsker?              

Logo vipps.png