Eksterngransking

 investigation corruption and fraud

Korrupsjon:

når eksempel en bostyrer, styremedlem, leverandør, regnskapsfører, borevisor, aksjonær, offentlig ansatt, bankmann eller andre som

" for seg eller andre     krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en

utilbørlig fordel

i anledning utøvelsen av stilling, eller utføring av oppdraget "

Bedriftsrådgivning - Gransking - Investigation  - Compliance -  Utredning

Eksterngransking tilbyr erfarne etterforskere og utredere knyttet til alle former for økonomisk kriminalitet; korrupsjon, konkurskriminalitet, regnskapskriminalitet og arbeidskriminalitet.

Vi har sakkyndige innen økonomi/finans i sivile saker og straffesaker. 

Videre tilbyr vi lovpålagte varslingstjenester, ISO sertifisering, organisering av grupper, samt bedriftsrådgivning. Vi yter bistand til styre, daglig leder og nøkkelpersoner.

Vi følger prinsippene i ISO 19011:2011, som gir retningslinjer for revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn, samt anerkjente metoder innen revisjon og gransking.

Kontaktskjema

Takk for at du kontaktet oss!

Alle våre rådgivere er tilgjengelige online på web for løpende oppførling og møter. 

Webinar

Besøksadresse/kurssted: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker      Kontakt oss       Vil du bli etterforsker?              

Kontakt oss via mobilappen: