Eksterngransking

Rådgivning - Revisjon - Utredning

Bistand med etterlevelse av lover og regelverk for å forebygge skade og økonomisk tap, samt redusere ringvirkningene av skaden!

Er skaden oppstått, (illustrert av dråpen) bistår vi med å begrense skadevirkningene (illustrert av bølgene) og gjennopprette tapet!

 

Gransking, etterlevelse og forebygging av tap:

ØKONOMISK UTROSKAP

Vi bistår med forebygging, revisjon og gransking av økonomisk utroskap/kriminalitet knyttet til ansatte, nærstående, kunder, avtalepartnere mv.

 

BEDRIFTSRÅDGIVNING

Vi bistår med bedriftsrådgivning fra A-Å, og omfatter etablering, drift, utvikling, omstrukturering, oppkjøp, salg, avvikling og konkurs i selskaper.    

Gjennoppretting av tap:

UTREDNINGER

Vi analyserer bevis, fremskaffer bevis, avdekker forfalsket bevis,  samt utrarbeider utredninger i økonomisaker mv.

KONKURSKRIMINALITET

Vi bistår med forebygging, revisjon og gransking ifm. mistanke om tapping av verdier forut for at det begjæres oppbud/konkurs i selskaper, og ifm. med bobehandling.

WHISTLEBLOWING - HVITVASKING

Vi bistår med etterlevelse og gransking av hvitvasking, samt utarbeidelse av rutiner for rapportering av avvik vedrørende EU's lov om Whistleblowing og hvitvasking.

SAKKYNDIG VITNE

Skal din sak opp for retten? Vi har sakkyndige innen økonomi, finans, forretningsjuss som bistår med sakkyndige utredninger og sakkyndig vitne.

REGNSKAPSKRIMINALITET

Vi bistår med forebygging, revisjon og gransking av regnskaper hvor det er mistanke om tapping av verdier og overfakturering fra nærstående som skjules i regnskapene.

KORRUPSJON

Vi bistår med forebygging av korrupsjon, gransking og undersøkelser av bestikkelser og korrupsjon knyttet til leverandører, ansatte eller kunder.

FINANSKLAGENEMNDA

Vi yter bistand med klage dersom du er utsatt for misbruk av kredittkort, brudd på bankenes  frarådingsplikt og tap ifm. investeringsrådgivning.

ARBEIDSKRIMINALITET

Vi bistår med forebygging, revisjon og gransking ved mistanke om eks. bruk av ulovlig arbeidskraft hos samarbeidspartnere/leverandører.

ISO SERTIFISERING / ANTI-KORRUPSJON

Sertifisert RM, QA og QM rådgivere bistår med sertifisering iht. ISO 37001 ANTI-KORRUPSJON, ISO 45001 Arbeidsmiljøledelse og 9001:2015 Ledelsessystem for Kvalitet.

GJENNOPPRETTING TAP

Dersom du er påført et økonomisk tap, og ønsker en gjenoppretting, kan vi tilby løsninger hvor vi syr sammen pakkeløsninger med finansiering og organiserering av videre prosesser.

 

Virksomheter kan påføres store økonomiske og omdømmemessige tap om det avdekkes kritikkverdige og/eller straffbare forhold knyttet til virksomheten. Årsaken kan være internt anliggende, eller det skyldes kritikkverdige forhold knyttet til leverandører, samarbeidspartnere eller straffbare handlinger fra eksterne. 

 

Kritikkverdige forhold rammer først og fremst eiere, ledelse og ansatte i virksomheten. Når det skjer i det offentlige, rammes imidlertid alle i form av dyrere offentlige tjenester eller dårligere servicetilbud.

Forebygging må skje gjennom virksomhetens kontinuerlige arbeid med kvalitetskontroll, rutiner etc., opplæring, kompetanseheving,  systemrevisjoner og eventuelt ISO-sertifiseringer.

Dersom skaden først er skjedd, kan vi bidra med å fremskaffe objektive bevis og kartegge faktum som igjen kan benyttes av beslutningstaker for å redusere skadevirkningene. Vi bistår også med organisering, finansiering og gjennomføring av rettslige prosesser ifm. gjenoppretting av tapet, som omfatter kontakt med offentlige myndigheter, domstoler, advokater, banker mv.

Våre rådgivere har høy integritet, og har lang erfaring innen økonomi/finans/juss/revisjon.

Vi sender deg link til avtalt  videomøte!

Kontakt våre kvalifiserte og erfarne rådgivere som er jurister, sakkyndige, etterforskere, Siviløkonomer,

          Kvalitetsrevisor QA,  Autorisert Regnskapsførere,

Risk Manager  RM, og Kvalitetsrådgivere QM

 
 

Benytt fanen Tjenester i toppmenyen, eller kontaktskjemaet for henvendelser til oss:

Copyright © 2017 Roy Nordli. All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon