Eksterngransking

 

Gir uavhengig og

konfidensiell bistand

for å forhindre "bølgen"

Dråpen i vår logo symboliserer at detaljer kan ha betydning.

 

Vi har fokus på små og store detaljer i vårt arbeid med å forebygge og rette opp ringvirkninger av hendelsen!

 

Dråpen som treffer vannspeilet illustrerer en hendelse.

 

Bølgene illustrerer ringvirkningene av hendelsen!

 

Våre tjenester:

ØKONOMISK UTROSKAP/KRIMINALITET

Vi bistår med forebygging, revisjon og gransking av økonomisk utroskap/kriminalitet knyttet til ansatte, nærstående, kunder, avtalepartnere mv.

 

GRANSKING KORRUPSJON

Sakkyndige og korrupsjonseksperter bistår med ekstern revisjon, gransking og undersøkelser ifm. påstander om korrupsjon og bestikkelser.

UTREDNINGER OG BEVIS

Vi utreder økonomiske saker ,samt utarbeider faktiske utdrag med bevis på papir eller søkbart pdf-dokument for bruk i retten.

KONKURSKRIMINALITET

Vi bistår med forebygging, revisjon og gransking ifm. mistanke om tapping av verdier forut for at det begjæres oppbud/konkurs i selskaper. 

VARSLINGSTJENESTER - WHISTLEBLOWING

Vi tilbyr varslingstjeneste for effektiv rapportering av avvik vedrørende EU's lov om Whistleblowing og hvitvaskingsloven.

 
FINANSKLAGENEMNDA

Vi yter bistand ved misbruk av kredittkort, brudd på bankenes  frarådingsplikt og tap ifm. investeringsrådgivning.

REGNSKAPSKRIMINALITET

Vi bistår med forebygging, revisjon og gransking av konsernrengskap etc. hvor det er mistanke om tapping av verdier og overfakturering fra nærstående som skjules i regnskapene.

EU's WHISTLEBLOWERS LOV

Vi bistår med innføring og etterlevelse av EU's lov om Whistleblowers. Omfatter whistleblowers protokoller og rutiner.   Innføring og rådgivning mht.  Amerikanske FCPA krav.

GDPR-systemer/personvern

Vi implementerer komplett GDPR-system inkl. dokumentasjon, sjekklister, risiko- og avviksmodul etc. som leveres av Fonn Software. Lovpålagt GDPR-opplæring.

ARBEIDSKRIMINALITET

Vi bistår med forebygging, revisjon og gransking ved mistanke om eks. bruk av ulovlig arbeidskraft hos samarbeidspartnere/leverandører.

ISO SERTIFISERINGER

Vi bistår virksomheter med ertifiserings- prosessen, rutiner etc. iht. ISO 37001 ANTI-KORRUPSJON, ISO 45001 Arbeidsmiljøledelse og 9001:2015 Ledelsessystem for Kvalitet.

SAKKYNDIG VITNE I RETTEN

Skal din sak opp for retten? Vi har sakkyndige innen økonomi, finans, forretningsjuss som bistår med sakkyndige utredninger og gransking av fremlagte bevis.

 

Våre team settes sammen av:

            Jurister   

                   

Etterforskere

                             Siviløkonomer

               Kvalitetsrevisorer

    Autoriserte Regnskapsførere

Risk Managere

Kvalitetsrådgivere

 
 

Velg Meny Tjenester i toppmenyen om det er en bestemt rådgiver som du ønsker kontakt med.
For generelle henvendelser kan du fylle ut vårt kontaktskjema under.

Copy Right Roy Nordli © 2017

  • LinkedIn Eksterngransking
  • Twitter Social Icon