EOQ logo

Anette Sjøli Porsanger

Partner
Rådgiver Eksterngransking Telemark

Anette har en Bachelor grad i revisjon ved Høyskolen i Bø. Hun har videre tilleggsutdannelse innen Arbeidsrett og Organisasjons- og arbeidspsykologi.

Anette har lang erfaring fra ledende stillinger innen offentlig virksomhet og privat næringsliv, og hun har opparbeidet seg betydelig erfaring innen regnskapskontroller, bokettersyn, økonomiarbeid, regnskapsanalyse, HR- og personalledelse, HMS og myndighetskrav.

Anette har erfaring fra næringslivet som økonomi- og administrasjonsleder, og har jobbet som regnskapskontrollør ved Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll. Her har hun vært ansvarlig for arbeidsgiverkontroller knyttet til regelverk, etterlevelse og overholdelse av krav knyttet til regnskap og bokføring.

Anette har jobbet som regnskapsfører med ansvar for rutiner, bokføring etc. i 8 større butikker, og har de siste 7 årene deltatt på en rekke oppdateringskurs innen regnskap, regnskapssystem, HR og Personal.

​​

 

 

Linkedln

Utdanning og kvalifikasjoner

2006 - Bachelor Revisjon, HIT

2006 - Spesialisering Arbeidsrett, HIT

2006 - Spesialisering Organisasjons- og

            arbeidspsykologi, HIT

 

 

 

Akkreditering

Revisor, Høyskolen i Telemark

 

 

Arbeidserfaring

2017 - dd:     Eksterngransker/rådgiver

2010 - 2017: Økonomi- og 

                       Administrasjonsleder

2008 - 2010: Regnskapskontrollør/
                       arbeidsgiverkontroller

2007 - 2008: Regnskapsfører for

                       8 butikker i samme konsern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Roy Nordli. All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon