Anne Mork

Partner

Rådgiver Eksterngransking Rogaland

Anne er utdannet Cand Jur fra 1996 med selskapsrett som spesialfag og har advokatbevilling fra 2005. Hun har 15 års erfaring med individuell og kollektiv arbeidsrett som forbundssekretær/juridisk rådgiver og advokat i fagforbundet NOPEF /Industri Energi og hos LO advokatene i Rogaland. Anne har bred erfaring med rådgivning til tillitsvalgte og verneombud samt tvistebehandling og forhandlinger på bedriftsnivå, overfor arbeidsgiverforeningene OLF/NR/NHO, mekling hos krets og riksmeklingsmannen, samt prosedyre for domstolene.

Hun har også lang erfaring som foreleser i ulike arbeidsrettslige emner. Anne har også mer enn 6 års erfaring fra et internasjonalt italiensk energiselskap med operatørskap på norsk sokkel, hvor hun blant annet har vært bedriftens forhandlingsleder overfor fagforeningene, hatt ansvar for oppfølging av personalsaker, generell rådgivning til ledelse med personalansvar og utarbeidelse av prosedyrer og arbeidsreglement. De siste 5 årene har hun jobbet bredt innen fagfeltet Helse miljø sikkerhet og kvalitet, herunder ulykkesgransking og revisjon. Anne har også offshoreerfaring.

Fra 1. januar 2018 - egen advokatpraksis i kontorfellskap med Madlaadvokatene i Stavanger, med hovedvekt på advokattjenester innen arbeidsrett og rådgivning i grenselandet mellom jus og god forretningsdrift knyttet til HR/personal/Helse miljø sikkerhet.

Linkedln

Utdanning og kvalifikasjoner

2018 - Erfaringsbasert master i
            Risikostyring og Sikkerhetsledelse 
            ved UiS (Masteroppgaven
            ferdigstilles sommer 2018)

2016 - Accident investigation –
            Granskningsleder, NTNU

2011 - Strategisk HR ledelse; NTNU

1998 - Høyskolefag BI:
            Organisasjonspsykologi og ledelse,
            Markedsføringsledelse, Statistikk
            og Makroøkonomi  
1996 - Cand. Jur, UiO m/ selskapsrett som
            spesialfag

 

 

 

 

Akkreditering

Grunnleggende Offshore Sikkerhetskurs


Advokatbevilling

Kvalitetsrevisor QA/EOQ, (vår 2018)

 

 

Arbeidserfaring

2018 - dd:     Rådgiver Eksterngransking

2018 - dd:     Advokat kontorfellesskap 
                       Madlaadvokatene

2011 - 2017: Senior HRO og HSEQ 
                       advisor/Attorney at law
                       /Project lead i Eni Norge AS

2010 - 2011: Avdelingsleder, Industri

                       Energi Kompetanse

2007 - 2010: Advokat, Industri Energi

2006 - 2007: Advokat, LO advokatene i

                       Rogaland

2005 - 2006: Advokat, Norsk olje og
                       petrokjemisk fagforbund,
                       NOPEF              

2000 - 2001: Advokatfullmektig

1998 - 2000: Juridisk rådgiver/
                       /Forbundssekretær i Norsk
                       olje og petrokjemisk
                       fagforbund, NOPEF

1996 - 1997: Konsulent ved Stavanger
                       kemnerkontor

Copyright © 2017 Roy Nordli. All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon