Betingelser:

Ordinær timepris* bedriftsrådgivning, gransking, utredning, sakkyndig og whistleblowing: kr 1.700,- pr. time.

Ordinær timepris* for ISO-sertifisering etc.: kr. 1.100,- pr. time

1/2 time gratis ZOOM med nye kunder.

* Timepris tilsvarer gjengs timepris til makaniker hos Toyota. Avhengig av omfang og varighet tilbys rabattert timepris. Reisekostnader faktureres med 50% av ordinær timepris. Utlegg dekkes av kunden slik at det ikke må påplusses merverdiavgift for utlegg etv. Alle priser inkl. 25% merverdiavgift. Stykkpris for kurs. 

Copyright © Investigation Group Norway Co 2021. All Rights Reserved

  • Logo Norsk Sertifisering
  • økokrim
  • YouTube
  • Linkedin oss