EOQ logo

Bodil Simonsen

Partner
Regionsjef Eksterngransking Telemark


 

Bodil er utdannet revisor fra Høgskolen i Sør Øst Norge og har arbeidet som revisor i både  offentlig og privat revisjon. Bodil har  formelle utdannelsen og praksis som revisor. I offentlig revisjon har hun jobbet jeg som førsterevisor, bl.a. revisjonsarbeid på sykehus, barnevernsinstitusjoner, videregående skoler og også stiftelser.

Bodil er også autorisert regnskapsfører og har hatt eget regnskapskontor. Bodil har også vært ansatt  i Innovasjon Norge i Telemark fylke hvor hun har arbeidet nært til lokale banker og næringsliv og næringsavdelingen på Telemark fylke. I forbindelse med opplæring til revisor i revisjonsselskap jobbet hun bl.a. med en sak for økokrim.
 

Bodil har arbeidet i privat og offentlig virksomhet, bl.a. Telemark fylkeskommune, Sykehuset Telemark HF, Helse Sør Øst RHF, hvor jeg jobbet som økonomisk rådgiver og hvor jeg nå er pensjonist. Hun har også jobbet som lærer og guide bl.a. i et prosjekt Telemarksguide.

Linkedln

Utdanning og kvalifikasjoner

1995 - Bachelor i økonomi og    

            administrasjon, revisor

Akkreditering

Autorisert regnskapsfører

 

 

Arbeidserfaring

2017 - dd:     Eksterngransking SA, partner

2006 - 2017: Eget regnskapsfirma

2006 - 2017: Eiendomstaksering Bamle

2006 - 2017: Mentor Kulturbiz, Porsgrunn

2006 - 2017: Formidler Vikingbyen

2006 - 2006  Økonomisk rådgiver konsern

1989 - 2000: Førstervisor Fylkeskommune

1982 - 1987: Saksbehandler

                       Innovasjon Norge

 

 

 

Copyright © 2017 Roy Nordli. All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon