Landskapsentreprenør dommen

Reskontro prinsippet innføres ifm. beregning av erstatningsansvar for styremedlemmer overfor deres leverandører ifm. konkurs

Landskapsentreprenør dommen