top of page

tor. 20. jan.

|

Online kurs GDPR kr 2.500

Online grunnkurs GDPR og personvern - løpende ved 10 påmeldte

Alle som behandler personopplysninger plikter å gjennomføre lovpålagt opplæring i personvern jf. GDPR artikkel 24, 25, 28, 32 og 39 (1) b. Vi bruker ZOOM, med ONline dialog med deltakerne. Kurs avholdes løpende ved minimum 10 påmeldte.

Registreringen er lukket, men vi finner en løsning om du tar kontakt!
Se andre arrangementer
Online grunnkurs GDPR og personvern - løpende ved 10 påmeldte
Online grunnkurs GDPR og personvern - løpende ved 10 påmeldte

Tid og sted

20. jan. 2022, 08:00

Online kurs GDPR kr 2.500

Om arrangementet

Hva betyr personvernforordningen (GDPR) og personvernloven med hensyn til behandling av personopplysninger for din virksomhet?

Meld deg på kurset, og få bedre forståelse for kravene til GDPR/personvernlovgivningen. Kurset avholdes løpende ved minimum 10 påmeldte pr. kurs. 

Grunnkurset er tidligere avholdt i Bergen, Geilo og Oslo som fysiske kurs, men tilbys også som online webinar. Det legges opp til aktiv deltakelse og spørsmål under veis. Begrenset til 10 deltakere.  

Gjennomføring:

Foreleser bruker ONline camera, samt Power Point presentasjon for gjennomgang av kurset. Deltakerne kan avbryte og stille spørsmål underveis siden det benyttes 2-veis kommunikasjon med deltakerne. Dersom man skal delta aktivt må man derfor ha på både lyd og bilde på egen PC.   

Innhold i kurset: 

 • Hva er personvern?
 • Formålet med GDPR-forordningen
 • Alminnelige bestemmelser, formål og definisjoner
 • Prinsipper for behandling av personopplysninger
 • Vilkår og hjemmel for å behandle personopplysninger
 • Vilkår for at mindreårige kan samtykke
 • Behandling av sensitive personopplysninger
 • Registrertes rett til informasjon
 • Registrertes rett til korrigering og sletting
 • Behandlingsansvarliges rolle og oppgaver
 • Personvernombudets rolle og oppgaver
 • Databehandlers rolle og oppgaver
 • Korrigering og sletting av personopplysninger
 • Krav til gjennomføring av risikovurderinger
 • Krav til internkontroll og avviksbehandling
 • Krav til GDPR internkontrollsystem
 • Sanksjonssystemet ved brudd og mangelfull etterlevelse av GDPR
 • GDPR og samsvar med NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
 • Hvordan tolke og anvende reglene i GDPR
 • Ansvar for styre og daglig leder ved brudd på GDPR

Målgruppe: 

 • Ledere som er ansvarlige for etterlevelse av GDPR, ansatte med personalansvar, samt alle ansatte som som samler inn og/eller behandler personopplysninger. 
 • Personer som fungerer som personvernombud

Evaluering fra noen tidligere kursdeltakere som har deltatt med foreleser:

Regnskapsfører og jurist Oslo:

Faglig utbytte: 10/10    Formidling: 10/10 

Helhetsvurdering: "Takk for en spennende opplæring i GDPR"

HR Manger Norway, Bergen: 

Faglig utbytte: 9/10    Formidling: 10/10

Helhetsvurdering: "Ryddig og god gjennomgang av et komplisert lovverk"

Avd.leder Bergen kommune, Bergen:

Faglig utbytte: 9/10    Formidling: 9/10

Helhetsvurdering: "Nyttig å få gått gjennom forordningen og hvilke krav som egentlig gjelder i Norge"

Leder virksomhet Geilo:

Faglig utbytte: 10/10    Formidling: 9/10

Helhetsvurdering: "Veldig nyttig og engasjerende. Syns foredragsholderne klarte å skalere innholdet/omfanget ned til vårt bedriftsnivå."

Personvernleder virksomhet Geilo:

Faglig utbytte: 8/10    Formidling: 8/10

Helhetsvurdering: "Det er ett stoff som det er vanskelig å formidle på en enkel måte. Det ble likevel formidlet slik at me fikk forståelse av viktigheten.."

Forelesere: Roy Nordli og Håkon Kåre Svendsen

Forkunnskaper:

Du trenger ingen forhåndskunnskaper om GDPR eller personvern før du tar kurset, og du trenger ikke lese GDPR loven i forkant. 

Påmelding:

Klikk på "svar på invitasjon" knappen nedunder.  Begrenset antall deltakere pr. kurs. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon. Det må være minst 5 påmeldte til 

Påmeldingsfrist: 3 dager før oppstart. 

Pris:

Ordinær pris for kurs kr. 4.500,- inkl. lunsj etc. 

Ordinær pris for kurs ONline via ZOOM, med foreleser live, kr. 2.500,-. 

Dersom du har mottatt tilbud om lavere pris, er det denne som gjelder.  Det gis individuell tilgang til hver enkelt deltaker slik at man ikke må sitte sammen for å delta dersom man er flere påmeldte til webinar. 

Kursbevis er inkludert:

Kursbeviset dokumenterer lovpålagt opplæring iht. forskrift og organisering, ledelse og medvirkning § 8-1, samt internkontrollforskriften § 5.

Tillegg: Eksamen med 30 multiple choice spørsmål

Dersom man ønsker å kvalitetssikre sine kunnskaper kan de som har gjennomført vårt kurs kjøpe en multiple choice test som består av 30 spørsmål, hvor man får bestått ved 70% rett eller flere rette svar. Eksamen er frivillig, og kan bestilles i etterkant for kr. 500,-. Kursbeviset suppleres da med bestått GDPR test.   

Bedriftsinterne webinar:

Webinar kan også gjennomføres som bedriftsinterne webinar etc. Ta kontakt om det er aktuelt.

Kjøp av digitale kurs og webinar er personlig og knyttes til den påmeldte

Timeplan


 • 30 minutter

  Pålogging


 • 3 timer 30 minutter

  Kurs med pauser

Ytterligere 2 tilgjengelige elementer

Dele dette arrangementet

bottom of page