tor. 29. jul. | Webinar ansvarsrett

Regelverksoppdatering ansvarsrett etter plan og bygningsloven

Høyesterett har innført privatrettslig erstatningsansvar for deg som har ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven. Vi gjennomgår regelendringen, og informerer om hva dette betyr for din virksomhet. Deltakeravgift kr. 1.500,-.
Regelverksoppdatering ansvarsrett etter plan og bygningsloven

Tid og sted

29. jul., 09:50 – 12:00
Webinar ansvarsrett

Om arrangementet

Høyesterett har innført nytt privatrettslig erstatningsansvar for selskap med ansvarsrett ifm. brudd på plan- og bygningsloven, og er et ansvar som kommer i tillegg til det offentligrettslige ansvaret.

Endringene medfører bl.a. økt krav til dokumentasjon for alle selskap med ansvarsrett, samt deres underleverandører.

Vi tilbyr et nytt 2 times webinar, hvor regelendringene mht. ansvarsrett gjennomgås, og hvor det er muligheter for spørsmål underveis muntlig, evt. via chatte funksjon som alle har tilgang til. Se evaluering under fra tidligere kursdeltakere under. Nytt webinar settes opp løpende. Begrenset antall plasser pr. webinar. 

Formål:

  1. Gjennomgang av nye regler vedrørende erstatningsansvar for de som har hatt, eller får ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven, samt for deres underleverandører.
  2. Bidra til at virksomhetene setter fokus på arbeidet med å innføre nye rutiner for å unngå  erstatningskrav og de kostnader som lange rettslige prosesser medfører, samt gjennomfører egnede opplæringstiltak internt.
  3. Gjøre ansatte i plan- og bygningsetaten bevisst på deres rolle for å unngå rettslige prosesser.

Målgruppe for webinaret:

  • Ledelsen, styret og ansatte  i bygge- og anleggsbransjen, entreprenørfirma, tømrerfirma, arkitektfirma, elektrikerfirma, rørleggerfirma mv. som er  gitt ansvarsrett, eller skal søke om ansvarsrett iht. plan- og  bygningsloven.
  • Underentreprenører og underleverandører til selskaper med ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven.
  • Kvalitetsansvarlig og risk manager i ovennevnte selskaper.
  • Kvalitetsrevisor i ovennevnte selskaper.
  • Kontraktsansvarlig i ovennevnte selskaper.
  • Ansatte i kommuner som jobber med plan- og bygningsloven, herunder gir råd, veiledning og oppfølging.
  • Rådgivere til selskaper med ansvarsrett.

Evaluering fra tidligere kursdeltakere:

Avd. leder byggesak Consult Gruppen AS: 

Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10

Total oppleving av webinaret: "Svært nyttig" 

Maskinentreprenør grunnarbeider: "Meget lærerikt"

Forelesere: Roy Nordli og Håkon Kåre Svendsen

Forkunnskaper:

Webinaret krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på de praktiske problemstillingene regelendringene medfører.

Påmelding:

Klikk på "svar på invitasjon" knappen nedunder.  Begrenset antall deltakere. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon.

Påmeldingsfrist: 24 timer før oppstart.

Pris:

Ordinær pris kr. 1.500,-. Dersom du har mottatt en egen invitasjon med rabatt, fremgår pris av invitasjonen. Det gis individuell tilgang til hver enkelt deltaker slik at man ikke må sitte sammen for å delta.

Kursbevis er inkludert.  

Kursbeviset dokumenterer lovpålagt opplæring iht. forskrift og organisering, ledelse og medvirkning § 8-1, samt internkontrollforskriften § 5.

Bedriftsinterne webinar:

Webinar kan også gjennomføres som bedriftsinterne webinar etc. Ta kontakt om det er aktuelt.

Kjøp av digitale kurs og webinar er personlig og knyttes til den påmeldte

Dele dette arrangementet