tir. 08. jun. | Webinar advokatfirma Jensen & Co

Webinar advokat Jensen & Co - erstatningsansvar for ansvarshaver

Høyesterett har innført erstatningsansvar for ansvarlige foretak og næringsdrivende ifm. mangelfull etterlevelse av plan- og bygningsloven. Vi forklarer deg om endringene, og hva du bør gjøre!
Registreringen er lukket
Webinar advokat Jensen & Co - erstatningsansvar for ansvarshaver

Tid og sted

08. jun., 17:00 – 19:00
Webinar advokatfirma Jensen & Co

Om arrangementet

Høyesterett har innført nytt privatrettslig erstatningsansvar  for ansvarlige foretak og næringsdrivende ifm. brudd på plan- og  bygningsloven, som kommer i tillegg til det offentligrettslige  ansvaret.

Vi tilbyr nå et 2 times webinar om ovennevnte tema, som er tilpasset næringslivet og offentlig forvaltning.

Formål med webinaret er:

Gjennomgang av ny ulovfestet rett fra Høyesterett vedrørende erstatningsansvar for de som har hatt, eller får ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven, samt for deres underleverandører.

  1. Bidra til at virksomhetene innfører nye rutiner for å unngå  erstatningskrav og de kostnader som lange rettslige prosesser medfører.
  2. Gjøre ansatte i plan- og bygningsetaten bevisst på deres rolle for å unngå rettslige prosesser.

Målgruppe for webinaret:

  • Ledelsen, styret og ansatte  i entreprenørfirma, anleggsfirma,  tømrerfirma, arkitektfirma, elektrikerfirma, rørleggerfirma mv. som er  gitt ansvarsrett, eller skal søke om ansvarsrett iht. plan- og  bygningsloven.
  • Underentreprenører og underleverandører til selskaper med ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven.
  • Kvalitetsansvarlig og risk manager i ovennevnte selskaper.
  • Kvalitetsrevisor i ovennevnte selskaper.
  • Ansatte i kommuner som jobber med plan- og bygningsloven, herunder gir råd, veiledning og oppfølging.
  • Rådgivere til selskaper med ansvarsrett.

Forkunnskaper:

Webinaret krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på de praktiske problemstillingene til nye regler.

Deltakelse:

Deltakere får tilsendt en lenke på ZOOM, som gir tilgang til webinaret.

Deltakerne kan logge seg på med PC, nettbrett, eller mobiltelefon.

Pris:

Bindende påmelding. Ordinær pris kr. 800,-.  Jensen pris kr. 500,-. Faktura utstedes etter at påmeldingsfristen er lukket. 

Foredragsholdere:

Roy Nordli

Tom Grøsfjell

Registreringen er lukket

Dele dette arrangementet