man. 09. aug. | Sted er ikke bestemt enda

Webinar for regnskapsførere og revisorer om regnskapsføring av klientmidler

Mange regnskapsførere som bokfører klientmidler for advokater og bostyrere er ukjent med regelverket, og ny rettspraksis (klientmiddel dommen) hvor regnskapsfører ble holdt erstatningsansvarlig for underslag på klientkonto. Vi ser også alle de større revisjons selskapene ikke er oppdatert.
Webinar for regnskapsførere og revisorer om regnskapsføring av klientmidler

Tid og sted

09. aug., 07:25
Sted er ikke bestemt enda

Om arrangementet

Dersom en regnskapsfører skal påta seg bokføring av klientmidler for advokater, bør man sette seg grundig inn i kravene i advokatforskriften, hvitvaskingsloven, GDPR og regnskapslovgivningen - før man påtar seg et slikt oppdrag. 

Videre bør man sette seg grundig inn i egne forsikringsvilkår mht. hva som dekkes dersom man blir saksøkt av advokatens forsikringsselskap for ikke å ha bokført klientmidler korrekt - som jo er vanskelig å gjøre korrekt dersom grunnlaget er feil! Utgangspukt for saken er en nylig rettssak fra Bergen tingrett hvor erstatningsansvar mot regnskapsfører ble reist. 

Våre sakkyndige økonomer har også kommet over flere tilfeller der heller ikke revisor er kjent med regelverket, og viser at det er et stort behov for oppdatering knyttet til regelverket. 

Vi bruker 1/2 time til å gjennomgå anførslene i rettssaken, kort om regelverket, og åpner for innspill og spørsmål fra deltakerne. 

Webinaret er gratis.

Vi tilbyr også 2 timers webinar om praktisk håndtering av klientmidler, gjennomgang av regelverk og rettspraksis etc. tilbasset både Statsautoriserte revisorer og Statsautoriserte Regnskapsførere. Ta kontakt for nærmere tilbud. 

Billetter
Pris
Antall
Total
  • Webinar klientmidler
    0 kr
    0 kr
    0
    0 kr
Total0 kr

Dele dette arrangementet