tor. 12. aug. | Webinar

Webinar regelverk klientmidler

Regnskapsførere risikerer erstatningsansvar dersom deres kunde underslår midler fra klientkonto jf. bl.a. klientmiddel dommen. Vi gjennomgår dommen og regelverk. Pris kr. 1.500,-. 50% grupperabatt for øvrige påmeldte.
Webinar regelverk klientmidler

Tid og sted

12. aug., 09:50 – 12:00
Webinar

Om arrangementet

Dersom en regnskapsfører skal påta seg bokføring av klientmidler for  advokater etc., bør man sette seg grundig inn i kravene i advokatforskriften,  hvitvaskingsloven, GDPR og regnskapslovgivningen - før man påtar seg et  slikt oppdrag!

Videre bør man sette seg grundig inn i egne forsikringsvilkår mht. hva som dekkes dersom man blir saksøkt av advokatens forsikringsselskap  for ikke å ha bokført klientmidler korrekt - som jo er vanskelig å gjøre  korrekt dersom grunnlaget er feil! 

Utgangspukt for saken er en nylig  rettssak fra Bergen tingrett hvor erstatningsansvar mot regnskapsfører ble reist av forsikringsselskapet til en advokat som hadde klientmidler. 

Les mer om dommen her; https://www.eksterngransking.no/post/regnskapsf%C3%B8rer-og-erstatningsansvar-for-mangelfull-bokf%C3%B8ring-av-klientmidler-hos-advokaten

Våre sakkyndige økonomer har også kommet over flere tilfeller der  heller ikke revisor er kjent med regelverket, og viser at det er et  stort behov for oppdatering knyttet til regelverket. Derav har vi utarbeidet et 2 timers webinar om dette temaet.

Rettspraksis medfører bl.a. økt krav til dokumentasjon for regnskapsfører, og økt behov for kontroll og revisjon dersom man skal følge loven. 

Vi har satt sammen et 2 timers webinar for regnskapsførere, men webinaret passer også for advokater og revisorer som er involvert med klientkontoer. 

Formål:

 1. Gi ledere og ansatte i regnskapsbransjen, revisjonsbransjen etc. gjennomgang av regelverk knyttet til regnskapsmessig håndtering av klientmidler for advokater, revisorer etc. 
 2. Hjelpe virksomheter med klientmidler å innføre nye rutiner og kultur for å redusere risikoen for erstatningskrav, og de merkostnadene som rettslige prosesser medfører. 
 3. Gi ledelsen tips om hvordan man lett kan redusere risikoen for styre og ledelsen knyttet til krav i gjenldende regelverk, samt utvikling i rettspraksis. 

Målgruppe for webinaret:

 • Ledelsen, styret og ansatte regnskapsfirma. 
 • Regnskapsførerer
 • Revisorer
 • Politi og rettsvesen innen økonomisk kriminalitet

Forelesere: Roy Nordli og Håkon Kåre Svendsen

Forkunnskaper:

Webinaret krever at man er regnskapskyndig. 

Påmelding:

Klikk på "svar på invitasjon" knappen nedunder.  Begrenset antall deltakere. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon.

Påmeldingsfrist: 31.juli 2021.

Pris:

Ordinær pris kr. 1.500,-. Dersom du har mottatt en egen invitasjon med rabatt, fremgår pris av invitasjonen. Det gis individuell tilgang til hver enkelt deltaker slik at man ikke må sitte sammen for å delta.

Bedriftsinterne webinar:

Webinar kan også gjennomføres som bedriftsinterne webinar etc. Ta kontakt om det er aktuelt.

Kjøp av digitale kurs og webinar er personlig og knyttes til den påmeldte

Timeplan


 • 10 minutter

  Innsjekking


 • 10 minutter

  Presentasjon kursholder og deltakere

Ytterligere 3 tilgjengelige elementer

Dele dette arrangementet