man. 16. aug. | Webinar

Webinar styreansvar i "hands on" bedrifter

Metallco dommen er trukket frem av flere medlemmer knyttet til styreansvar og daglig leders ansvar for såkalte «hands on bedrifter», som er bedrifter med inntil 20 ansatte. Dommen vektlegger at daglig leder ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert sikkerhetskulturen, avvikssystem og risikovurderin.
Webinar styreansvar i "hands on" bedrifter

Tid og sted

16. aug., 22:00
Webinar

Om arrangementet

Dommen utvider  styreansvaret i «hands on» virksomheter ved at daglig leder tillegges  større plikter som igjen «overføres» til styret ref. al. § 6-12 og 6-13.  Styret må i tillegg påse at risikovurderinger er av høy kvalitet,  gjennomført, dokumentert og implementert! I tillegg til at god  sikkerhetskultur må dokumenteres. Forslag til hvordan man skal  dokumentere en «god» sikkerhetskultur.

Vi bruker 1/2 time til å gjennomgå betydning av dommen, og åpner for innspill og spørsmål fra deltakerne. 

Webinaret er gratis. 

Billetter
Pris
Antall
Total
  • Webinar klientmidler
    0 kr
    0 kr
    0
    0 kr
Total0 kr

Dele dette arrangementet