Geir Olav Næss

Partner Eksterngransking Agder

Geir Olav er utdannet innen økonomi og administrasjon, med spesialisering i Management Studies fra England.

Han har lang erfaring med, og praktisk kjennskap til, de fleste oppgaver innen økonomi- og prosjektadministrasjon fra ulike sider av næringslivet. Stemmer nedfelte prosedyrer med hvordan arbeidsoppgavene løses? Risikovurdering henger nøye sammen med kontraktoppfølging mot kunder, og at det er samsvar mellom økonomisk ansvar og utførelse.
 

Geir Olav har jobbet med risikovurdering av prosjekter, marginbetraktninger og kvalitetssikring av produktkalkyler. Sterk kunnskap om excel-modellering og erfaring med forskjellig ERP programvare. Han har tidligere hatt både fag-, avdeling- og personalansvar og driver eget konsulentfirma innen økonomisk rådgivning: Spencer Consulting Norway Limited, med base i et lokalt gründermiljø.

Han har videre jobbet med promotering av verktøy innen HR/Personal – Arbeidsmiljø, medarbeidere, lederskap, kartlegging av kompetanse og kursadministrasjon, rettet mot  offentlige institusjoner.

Bransje erfaring omfatter fartstid fra bl.a. finans/bank, rederinæring, IT-firma, oljeservice selskaper, gründerbedrift (konstruksjon av FPSO-rigger), forsvarsteknologi og fra kunderelatert arbeide med offentlige støtteordninger.

Kontakt

Kontakt meg på e-mail - klikk her

Linkedln

Utdanning og kvalifikasjoner

2015 – Studier i Project Management
             Professional (PMP-PMI)

2007 – Utforming av gode avtaler og
             kontrakter

1998 - Certified Application Consultant –
            SAP Business System – Accounting
            and Controlling, Nordic Academy,
            Oslo

1983 – Management Studies, University of
            Plymouth, Plymouth UK

1982 – Økonomi & Administrasjon,
            Universitetet i Agder, Kristiansand

Akkreditering

Certified Application Consultant - SAP Business System

 

 

 

 

 

 

Arbeidserfaring

2017 -   dd  : Daglig leder Spencer
                       Consulting & Partner i
                       People rekruttering

2017 -   dd  : Eksterngransking partner

2006 - 2017: Senior Project Controller,
                       Gründerbedrift - FPSO

​​2002 - 2006: Supervisor – Accounting,
                       Oljeservice

2000 - 2002: Finance Controller, Rederi

1998 - 2000: SAP Consultant (FI/CO), IT

1989 - 1998: Financial Controller, Rederi

1988 - 1989: Bedriftsrådgiver, bank

1986 - 1988: Finanskonsulent,
                       finansselskap

1983 - 1986: Skipsmegler, Internasjonal
                       transport

Copyright © 2017 Roy Nordli. All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon