Vilkår påmelding kurs Eksterngransking

Forbehold om endring og avlysing av oppsatte kurs:

 

Eksterngransking forbeholder seg retten til å avlyse kurs. Kursavgiften vil da bli tilbakebetalt. Våre kurs starter kl. 08.30, og avsluttes kl. 16.00. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte 10 dager før oppstart av kurset, vil det kunne bli  utsatt fra 2 - 6 uker slik at flere gis mulighet til å melde seg på. Dersom du ikke har mottatt bekreftelse fra oss innen 1 uke før kursoppstart, kan det skyldes omstendigheter som gjør at kurset blir utsatt. Du oppfordres da til å ta kontakt for en avklaring slik at du ikke setter av dato for et kurs som ikke blir gjennomført som planlagt. Dersom påmeldingen skjer via Kursagenten blir påmeldingen manuelt lagt inn på www.eksterngransking.no/tjenester + aktuelt kurs. Det er herfra alle påmeldte følges opp.

​Fakturering:

Faktura utsendes først etter at du har mottatt bekreftelse på at kurset vil bli avholdt. Faktura har 10 dagers betalingsfrist regnet fra kursdato, og kan bli utsendt etter kurset. Faktura sendes elektronisk på e-mail til den som er registrert som bestiller. Dersom det er flere deltakere fra samme firma, blir dette fakturert samlet. Dersom faktura skal sendes på EHF -format til offentlig virksomhet må ressurs nr oppgis.

Endring av påmelding:

Skulle noe uforutsett skje, kan du fritt avbestille kurset inntil 2 uker før kursstart, evt. frem til bekreftelse om at kurset gjennomføres er mottatt. Det samme gjelder om kurset blir utsatt. Melder du deg av etter at kurset er bekreftet, evt. etter 2 uker før kursstart dersom kurset er bekreftet igangsatt før dette tidspunkt, påløper det 50% av kursavgiften i avbestillingsgebyr. Dersom du blir forhindret fra å møte ifm. sykdom etc. gjelder tilsvarende. Du tilbys da 30% rabatt på tilsvarende kurs senere.

Kontakt oss:

Eksterngransking

v/kursansvarlig Roy Nordli

Telefon: 40051111
 

Copyright © Investigation Group Norway Co 2021. All Rights Reserved

  • Logo Norsk Sertifisering
  • økokrim
  • YouTube
  • Linkedin oss