EOQ logo

Håkon Kåre Svendsen

Partner

Sonesjef Eksterngransking Østlandet

Håkon har 34 års erfaring med revisjon, controllvirksomhet, internrevisjon, forelesning, undervisning og økonomi. Han har videre lang erfaring som både økonomisjef, konsernsjef og administrasjonssjef i store og mellomstore selskaper. Han har erfaring som bedriftsrådgiver, og har i over 12 år forelest som høyskolelektor i økonomifag på Høyskolen i Telemark. Han har opparbeidet lang operasjonell erfaring i strategiarbeid, ledelse, økonomistyring, finans, analyser, prosjektstyring, regnskap fra A til Å og rapportering til eier/styre og toppledelse .

 

Han har også erfaring i forretningsutvikling, oppkjøp av virksomheter (utarbeide due diligence), implementering av nye virksomheter i et større konsern, etablering av konsernmodell og nye forretningsområder. Videre har han lang erfaring med effektivisering av adm.rutiner og hele verdikjeden. Håkon er både revisor , siviløkonom og har degree of graden Master of Management fra (BI) med spesialisering i Økonomistyring , Investering og finansiering, Strategisk ledelse og Leadership of navigation.

Kontakt

Kontakt meg på e-mail - klikk her

Linkedln

Utdanning og kvalifikasjoner

2003 - Prosjektledelse, NTNU

1999 - Master of Management, BI

            Ledership navigation

            Investering og finansiering

            Strategisk ledelse

            Økonomistyring

1982 - Grunnfag i matematikk, HIT

1982 - Bachelor Revisjon, HIT

Akkreditering

Utdannet Siviløkonom og the gree of graden Master of Management fra BI

 

 

Arbeidserfaring

2017 - dd:     Eksterngransking SA, partner

2006 - dd:    Univirsitetslektor økonomi

2013 - 2017: Bedriftsrådgiver

2015 - 2016: Lærer matematikk

2013 - 2014: Administrasjonssjef

​2010 - 2013: Konsernsjef 

2008 - 2010: Financial Controller

2001 - 2008: Stabssjef, Controller

1989 - 2001: Konsernkontroller/Øk.sjef

1986 - 1989: Økonomisjef/direktør

1984 - 1986: Økonomisjef

1983 - 1984: Systemerer og programerer

 

 

Copyright © 2017 Roy Nordli. All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon