Torbjørn Andreas Hjellvik

Partner

Rådgiver Eksterngransking Agder

Torbjørn Andreas Hjellvik er utdannet Bygningsingeniør og Maritim ingeniør, som også er grunnlag for hans Cand Mag grad.

Torbjørn har tatt videreutdanning på masternivå. Master (MOL) ved NTNU-Videre, spesialisering innenfor «Sikkerhet og pålitelighet - RAMS». Selve masteroppgaven gjenstår.

 

Torbjørn har erfaring som bl.a. senior- og overingeniør i offentlig sektor. Oppgave har vært varierte, blant annet som ISPS-revisor, leder for MSI (Maritim Safety Informasjon – Navigational Warnings) for Norge samt leder av isbryter/meldings tjenesten i Norge.

Torbjørn er også utdannet sjøkaptein og har erfaring som offiser på VLCC/ULCC hos Bergesen DY.

 

De siste 10 år har Torbjørn drevet eget firma AAA-Takst AS som hovedsakelig tilbyr tjenester innen vurdering av verdi/tilstand/vedlikehold av fast eiendom. Men også innen risiko/kvalitet/kontrollfunksjon og som SHA/byggeleder konsulent.

 

Torbjørn er sertifisert Risk Manager og Kvalitetsleder fra Norsk Sertifisering AS samt EOQ sertifisert.

Torbjørn er også DNV-GL sertifisert for tilstandsvurdering og termografi av bygninger og sentral godkjenning fra DIBK som uavhengig kontrollør.

 

Torbjørn har verdifull kompetanse innen maritim og bygg/eiendoms sektor, og kan bistå kunder med prosessforbedringer, GDPR, kvalitetsstyringssystemer og rådgivning knyttet til bl.a. HMS, risikovurderinger, samt etterlevelse av regelverk etc

Linkedln

Utdanning og kvalifikasjoner

2006 - NTNU. Erfaringsbasert Master MOL

            (ikke avsluttet)

1994 - Cand.Mag. Høgskolen i Troms

1994 - 2-årig Maritim ingeniør, Nautikk.

            Tromsø Maritime Høgskole
1992 - VK2 Nautisk Nordland 

            Fiskerifagskole
1991 - Kystskipper, Kabelvåg vidr.sk.

1989 - Bedriftsøkonomiske fag. MRDH
            Molde

1989 - 3-årig Byggingeniør. Trondheim
            ingeniørhøgskole

 

Akkreditering

Kvalitetsleder/QM - Norsk Sertifisering AS


Risk Manager/RM - Norsk Sertifisering AS


DNV-sertifisert "Taktstmann for
tilstandsvurdering" og "Byggtermografør"


Sentral godkjenning DIBK, Uavhengig 
kontroll vårtrom og lufttetthet


Maskinførerbevis: M2-M4-M6


Godkjent Takstmann NITO
 

 

 

Arbeidserfaring

2017 -     dd: Rådgiver Eksterngransking

2008 -     dd: Takstingeniør AAA-Takst AS

2009 - 2012: Overingeniør (Vegingeniør)

2006 - 2007: Senioringeniør (Nautisk).   

                       Kystverket Sørøst

2005 - 2006: Avdelingsleder Kystverket
                       Rederi, Ålesund

2001 - 2005: Overingeniør/Senioringeniør.

                       Kystverket Sørøst, Arendal

2000 - 2001: Area sales manager Teamtec

1994 - 2000: Dekksoffiser utenriksfart

1992 - 1993: Ingeniør tekisk etat kommune

 

Copyright © 2017 Roy Nordli. All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon