Eksterngansking

Ekstern Gransking, Utredning, Rådgivning og Revisjon 

Er skaden oppstått, (illustrert av dråpen) bistår vi med å begrense skadevirkningene (illustrert av bølgene) og gjennopprette tapet!

Vi kan bistå med å avdekke og granske alle former for økonomisk kriminalitet, brudd på interne retningslinjer, gjeldende lover, krav i ISO-standarder, eller andre kritikkverdige forhold.

Virksomheter kan påføres store økonomiske og omdømmemessige tap om det avdekkes kritikkverdige og/eller straffbare forhold. Forsikringsselskaper risikerer å utbetale forsikringer på titalls milloner kroner på feil grunnlag. Vi påtar oss utredning og gransking for å dokumentere og utrede fakta. Vi har utviklet en unik prosess for å forebygge, avdekke og granske økonomisk utroskap mv, og vi har særegen kompetanse innen samtale og intervjuteknikk i kombinasjon med at vi følger anerkjente prinsipper for revisjon og gransking iht. ISO 19011:2011, som angir retningslinjer for revisjon og dokumentasjon.

Kontakt oss:

Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker           Du kan også kontakte oss på linkedin                           Vil du bli øko-krim etterforsker?              

 

Copyright © 2020 . All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon