Eksterngansking

Rådgivning - Gransking - Sakkyndig

Er skaden oppstått, (illustrert av dråpen) bistår vi med å begrense skadevirkningene (illustrert av bølgene) og gjennopprette tapet!

  Eksterngransking består av et nettverk av etterforskere og utredere med solid kompetanse og erfaring fra offentlig forvaltning og næringsliv, og kan bistå med rådgivning, utredning, compliance og etterforskning av alle typer saker.  Vi bistår med sakkyndige innen økonomi/finans i sivile saker og straffesaker.  Vi tilbyr videre lovpålagte varslingstjenester, ISO sertifisering eller organisering av øko-saker.  I forbinelse med revisjon og internrevisjon følger vi prinsippene iht. ISO 19011:2011. Konkuransedyktige betingelser.

Kontakt oss

Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker     Du kan kontakte oss på linkedin   evt ringe: 4005 1110   Vil du bli etterforsker/rådgiver?              

 

Copyright © 2020 . All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon