Grunnopplæring i GDPR og personvernregler

Hva betyr den nye personvernforordningen (GDPR) med hensyn til behandling av personopplysninger for din virksomhet, og hva må du gjøre? Kurset gir god oversikt over hvilke krav som GDPR stiller, og er praktisk rettet slik at du etter kurset kan lage ditt GDPR internkontrollsystem.

 

Lovpålagt opplæring i GDPR/Personvern:

Alle som behandler personopplysninger plikter å gjennomføre lovpålagt opplæring i personvern jf. GDPR artikkel 24, 25, 28, 32 og 39 (1) b.
Kurset tilfredsstiller kravene til personvernopplæring, og avsluttes med GDPR-kompetanse test. Kursbevis fra personvernadvokat ved bestått

multiple choice test.
 

GARANTI: Hvis du ikke består prøven ved første forsøk (9 av 10 klarer det på første forsøk) gis muntlige tilleggsspørsmål som er poenggivende.

Kursarrangør: Roy Nordli

Her kan du melde deg på vårt neste kurs.


GDPR-kurset arrangeres også andre steder, men kun i samarbeid med lokale virksomheter!

 

Type: Undervisning med foreleser, kurstest og kursbevis.


​Undervisningstid: kl.08.30 - kl.15.30

Pris fra: kr. 3.500,- (*)

(*) Ordinær pris er kr. 4.700,-. Dersom Næringsforeningen e.l. arrangerer kurset og sørge for påmelding, innbetaling, lunsj, kaffe etc. tilbys GDPR kurset til kun kr. 3.500,- pr. persom. Forbehold om minimum 25 deltakere.

​Innhold:
• Hva er personvern?
• Formålet med GDPR-forordningen
• Alminnelige bestemmelser, formål, geografisk virkeområde og definisjoner
• Vilkår og hjemmel for å behandle personopplysninger
• Prinsipper for behandling av personopplysninge
• Den registrertes rettigheter
• Korrigering og sletting av personopplysninger
• Ulike kategorier av Personopplysninger
• Behandlingsansvarliges rolle og oppgaver
• Personvernombudets rolle og oppgaver
• Krav til gjennomføring av risikovurderinger
• Krav til internkontrollsystem og avviksbehandling
• Sanksjonssystemet ved brudd og mangelfull etterlevelse av GDPR
• Hvordan tolke og anvende reglene i GDPR
• Krav til ledelsens gjennomgang av personvernet og revisjoner
• GDPR og samsvar med NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
• GDPR-krav til kontinuerlig forbedring: PUKK (Plan, Do, Check, Act)
• GDPR-sjekkliste med beregning av virksomhetens GDPR-Score
• Krav til GDPR-system for din virksomhet

Du trenger INGEN forhåndskunnskaper om GDPR før du tar kurset, og du trenger IKKE lese på GDPR loven eller Personvernloven før du kommer på kurset.

 

Vi er 2 kursholdere for å gi det et best mulig faglig utbytte:

Målgruppe for kurset:

Ledere som er ansvarlige for at virksomheten eller kommunen skal etterlevere kravene i GDPR. Ansatte med personalansvar, eller som jobber med behandling av personopplysninger i praksis.

​Eksamen/kursbevis:

Ved gjennomført kurs og bestått GDPR-test, tildeles GDPR-kursbevis fra personvernadvokat som dokumenterer at du har gjennomført lovpålagt opplæring i GDPR/personvern.

Ansvarlig kursinstruktør:           Roy Nordli

                     

​Roy Nordli er advokat med bl.a. personvern og arbeidsrett som spesialfelt, og er i tillegg sertifisert kvalitetsleder, revisjonsleder og risk manager fra EOQ og QSM. Han har bred ledelseserfaring fra både privat og offentlig sektor, og har i tillegg vært IT-ansvarlig i både kommuner og større virksomheter.  

Copyright © 2017 Roy Nordli. All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon