Personvernerklæring

1. Personvernpolicy


Eksterngransking respekterer virkelig sine brukeres personvern og er helt og fullt opptatt av å beskytte deres personopplysninger og å bruke disse på en ordentlig måte.

Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan vi vil kunne samle inn og bruke personopplysninger, og rettighetene og valgene som er tilgjengelig for våre besøkende og brukere når det gjelder slik infomrasjon.

Vi oppfordrer deg sterkt til å lese denne Personvernerklæringen og sørge for at du forstår og er enig i den før du aksesserer eller bruker noen av tjenestene våre, eller svarer på spørreskjemaer etc. Hvis du ikke leser, fullt ut og forstår og er enig i denne Personvernerklæringen, må du straks forlate dette nettstedet, og unngå eller avslutte all bruk av tjenestene våre.

2. Behandlingsansvarlig


​Eksterngransking er behandlingsansvarlig iht. GPDR for alle personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.eksterngransking.no, og av øvrige dokumenter og elektronisk informasjon som lagres på servere.

Dersom du bestiller produkter og tjenester fra våre samarbeidspartnere via våre web-sider, eller på oppfordring fra noen i Eksterngransking, er våre samarbeidspartneres behandling av personopplysninger ikke noe som Eksterngransking kan holdes ansvarlig for, eller ha ansvar for. Vi benytter oss utelukkende av IT-selskaper som har utarbeidet strenge krav til personver, og som etterlever alle krav til forsvarlig informasjonssikkerhet.   

3. Hvilke personopplysninger som behandles

Eksterngransking samler ikke inn opplysninger om personlige betalingskort, eller sensitive personopplysninger iht. GPDR art. 9.

De personopplysningene vi samler inn, består i hovedsak av kontaktdetaljer (for eksempel e-postadresser eller telefonnumre), fakturadetaljer (navn, fysisk fakturaadresse, betalingsmetode), detaljer om tittings- eller bruksøkt (IP-adresse, Geo-lokasjon og/eller enhetsunik identifikasjonsenhete), scannede identifikasjonsdokumenter som er gitt os (som ID-kort,  (som et ID-kort, førerkort, pass eller offisielt selskapsregistreringsdokument), korrespondanse (inklusive slike som er gjort gjennom eller lastet opp til våre Tjenester) og mulig andre Personopplysninger gitt til oss av de Besøkende og/eller Brukerne gjennom deres aksess til og/eller bruk av Tjenestene.

For å unngå tvil: All Ikke-personlig Informasjon samlet inn eller linket til Personopplysninger (for eksempel for å bedre Tjenestene vi tilbyr), anses og behandles av oss som Personopplysninger så lenge slik forbindelse og linking finnes.

Eksempler på personinformasjon som behandles:

 • Kontaktinfo med telefon nr.

 • Navn på kommuner

 • Navn på firma

 • Rolle til innsender

 • Dato for innsendelse.

 • E-mail til innsender

 • Påmelding til våre kurs

 • Kontaktinfo ifm. bestilling av timeavtale

 • Person nr. og fødselsdato ifm. søknad på stillinger

 • Spørreskjema knyttet til behandling av personopplysninger

 • Svar å spørsmål om man ønsker å bli kontaktet av våre Personvernrådgivere

 • Svar på spørsmål om man ønsker å bli kontaktet av våre Personvernrådgivere

 • Svar på spørsmål om man ønsker mer informasjon om GPDR systemer

 • Informasjon om bruk av nettsidene, i form av blant annet hvilke undersider som besøker, nettleserinnstillinger, IP-adress og type utstyr som benyttes (mobil, nettbrett, pc, Ipad)

 • Svar på spørreundersøkelser knyttet til korrupsjon, risikovurderinger, konkurskriminalitet etc.

 • Svar på spørsmål knyttet til personvern

 • Informasjon om besøkende og brukere

Ovennevnte personopplysninger hører til kategori Personopplysninger knyttet til kommuner og virksomheter, som ikke omfatter verken sensitive personopplysninger eller straffbare forhold.

4. Formålet med personopplysninger som innhentes

 • For ytterligere å utvikle, tilpasse og bedre våre Tjenester basert på de Besøkendes og Brukernes felles eller personlige preferanser, erfaringer og vanskeligheter

 • For å kunne forbedre våre spørreundersøkelser

 • For å kunne sende relevant informasjon som etterspørres

 • For å kunne videresende opplysninger til samarbeidspartnere innen GPDR

 • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

 • For å kunne analysere hva markedet etterspør av tjenester

 • For å gi opplæring av ansatte

 • For å utvikle våre produkter og tjenester

 • For å kunne kontakte våre Besøkende og Brukere med generelle eller personlig tilpassede meldinger og salgsfremmende beskjeder

 • For å tilrettelegge for gaver til samfunnmessige nyttige formål som eks. Sykehusklovnene

 • For å skape aggregerte, statistiske data og annen, aggregert og/eller dedusert, Ikke-personlig Informasjon som vi eller våre forretningspartnere vil kunne bruke og for å forbedre våre respektive tjenester,

 • For å utarbeide statistikk til offentlige myndigheter og organisasjoner innen GPDR og Anti-korrupsjon

 • For å at du får kontakt med eksterne advokater som vi har samarbeid med, dersom du ønsker dette

 • For at våre samarbeidspartnere innen GPDR kan tilby de GPDR systemer som du har behov for

 • For at våre samarbeidspartnere innen prosessforbedring, kvalitetsstyringssystemer etc. kan tilby deg gode løsninger

 • For at vi skal kunne vurdere hvordan virksomheten kan struktureres bedre, hvordan prosessene kan effektiviseres, og hvordan våre rådgivere kan bistå for at din organisasjon blir mer effektiv

 • For å ta i mot søknad på stillinger i Eksterngransking

 • For å få informasjon om bruk av web sidene slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester

 • For å forbedre oss selv mht. våre kunder

 • For å bli en viktig aktør i Norge innen anti-korrupsjon og GDPR

 • For å etterleve alle gjeldende lover og regler

5. Det rettslige grunnlaget for innhenting av personopplysninger

​Profilene som opprettes baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, og vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Det rettslige grunnlaget er følgelig samtykke jf. GPDR Artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Det i forhold til både søknad om jobb samt besvarelse av spørreskjema etc.

6. Hvor informasjonen hentes fra


Det er to hovedmetoder som vi bruker:
 

 1. Vi samler inn informasjon gjennom din bruk av Tjenestene. Med andre ord, når du besøker eller bruker våre Tjenester, herunder når du titter på Nettstedet eller et Brukernettsted, registrerer en Brukerkonto, redigerer ditt Brukernettsted og laster opp informasjon og innhold og/eller laster ned og bruker noen av eksterngransking-Appene og/eller Mobil-Appene, er vi klar over dette og skal kunne plukke opp, samle inn og registrere slik bruk, slike økter og slik relatert informasjon, enten selvstendig eller med hjelp fra tredjepartstjenester, herunder gjennom bruken av «informasjonskapsler» («cookies») og andre sporingsteknologier som ytterligere detaljert i Punkt 12 nedenfor.
   

 2. Vi samler inn informasjon som du frivillig gir oss. For eksempel samler vi inn Personopplysninger du gir oss når du registrerer deg til våre Tjenester, når du logger inn på våre Tjenester via tredjepartstjenester som Facebook eller Google, når du legger inn kjøp eller bestilling av kurs etc, når du sender inn eller laster opp slike Personopplysninger når du bruker våre Tjenester og/eller når du kontakter oss direkte.
   

 3. Informasjon som innsamles via skjema på våre nettsider omfatter  bl.a.

 • Informasjon i Kontaktskjema

 • Søknadsskjema for stilling som Partner

 • Kontaktinfo ved påmelding til seminar, kurs og konferanser

 • Når man laster ned dokumenter og informasjon fra våre websider

 • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på linkedin, e-post etc.

 • ​Ved bestilling av produkter eller tjenester på våre nettsider, herunder fra våre samarbeidspartnere

7. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?


​Profilene som opprettes baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter. Ved å akseptere vilkårene ifm. innhenting av informasjon gir du derved samtykke til at vi kan behandle opplysningene iht. ovennevnte formål. 

8. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Våre Tjenester omfatter visse visninger på Sosiale Medier og widgeter som «Facebook Connect-Visninger» eller «Google Sign-in-Visninger», «Facebook Like»-knappen, «Share this»-knappen eller andre, interaktive miniprogrammer («Sosiale Medier-Visninger»).

Som en del av våre integrerte leveranser av GPDR-systemer, kvalitetsstyringssystemer, HMS-systemer etc. lar vi samarbeidspartnere få tilgang til nødvendige personopplysninger som er innsamlet slik at Tjenesten som leveres er iht. de krav som våre kunder har satt. Dette omfatter følgende:
 

 • Innhentede opplysninger knyttet til GPDR sjekkliste blir bare  videreformidlet til aktuelle samarbeidspartnere av GPDR systemer, og til oppgitte referanser ifm. innsendelse.

 • Innhentede opplysninger knyttet til bestilling av tjenester blir videreformidlet til den aktuelle rådgiver for oppfølging.

 • Innhentede opplysninger knyttet til hvilken type kvalitetsstyringssystem, HMS-system eller GPDR system som benyttes, kan videreformidles til aktuelle samarbeidspartnere av GPDR systemer og kvalitetsstyringssystemer.  

 • Innhentede opplysninger deles imidlertid ikke med utenforstående tredjeparter, men Eksterngransking bruker underleverandør til å levere web-sider. Underleverandøren behandler imidlertid ikke personopplysninger på vegne av Eksterngransking.

 • Leverandør av web-siden er ansvarlig for at innsamlede opplysninger på deres servere er forsvarlig sikret mot uautorisert innsyn eller sletting etc. Leverandøren har avgitt Personvernerklæring hvor de plikter å følge EUs Personverndirektiv.

9. Hvordan slettes og arkiveres opplysninger

Hvis du vil aksessere og/eller anmode oss om å foreta korrigeringer i dine Personopplysninger som du har lagret hos oss (enten dine eller dine Brukere-av-Brukeres) eller ønsker å be om en liste over hva slags Personopplysninger (om noen) som angår deg, og som vi har røpet til tredjeparter for direktemarkedsføringsformål, kan du sende oss en henvendelse via våre websider (eget kontaktskjema)  eller en postsending til Eksterngranskings postadresse iht. oppføring i Brønnøysundregistrene, og vi sender deg svar innen et rimelig tidsrom og i samsvar med all gjeldende lovgivning.

 

Legg merke til at du selv også skal kunne korrigere, oppdatere eller fjerne visse deler av slike Personopplysninger eller fullstendig deaktivere din Brukerkonto gjennom din Brukerkonto eller dine Brukernettstedsinnstillinger.

Informasjon innhentet gjennom skjema på på våre websider lagres i databasen til vår web-leverandør, og i vårt CRM-system som kan benyttes til automatisert markedskommunikasjon.
 

10. Hvilke rettigheter har den registrerte og gjelder norsk lov?

 • Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg.

 • Du har rett til innsyn i hvordan personopplysninger behandles.

 • Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til Personvernforordningen.

 • Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 • Personopplysninger behandles etter norsk lov, dvs. iht. Personvernforordningen som er/blir vedtatt som norsk lov. 

 • Dersom du mener at Eksterngransking ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernforordningen, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

11. Hvordan sikres opplysningene?

Opplysningene er sikret ved at det bare er autorisert personell som i tillegg har signert taushetserklæring som gis tilgang til registrene med personopplysninger. Brukere må være opprettet med spesiell adgangskode, ha en mail konto tilhørende eksterngransking, samt passord som den autoriserte selv har opprettet. Ut over autorisert personell, er det bare personer i ledelsen som har tilgang. 

Vi har implementert SSL (Secure Sockets Layer) Certificate på våre web-sider tillater våre besøkende til å se våre web-sider over en HTTPS forbindelse. Dette sikrer forbindelsen mellom din browser og siden som du besøker.

12. Bruk av informasjonskapser (Cookies)

Eksterngransking bruker sammen med sine markedsførings‑, analyse‑ og teknologipartnere visse overvåkings‑ og sporingsteknologier (slik som informasjonskapsler, beacons, piksler, faner og skript). Disse teknologiene brukes for å ajourføre, levere og forbedre våre Tjenester løpende og for å gi våre Brukere og deres Brukere-av-Brukere en bedre opplevelse.

 

For eksempel er vi takket være disse teknologiene istand til å ajourføre og spore våre Brukeres preferanser og verifiserte økter, for bedre å sikre våre Tjenester, for å kartlegge tekniske problemer, brukertrender og virkningen av kampanjer og å overvåke og kontrollere det samlede resultatet av våre Tjenester.

 

Informasjonskapsler: For at noen av disse teknologiene skal kunne virke ordentlig, må en liten datafil («informasjonskapsel» [«cookie»] lastes ned og lagres på enheten din.

Som standard bruker vi flere varige informasjonskapsler for økt‑ og brukerverifisering, sikkerhet, for å bevare Brukerens preferanser (for eksempel når det gjelder standardspråk og ‑innstillinger), forbindelsesstabilitet (for eksempel for å laste opp medier, for bruk av e-Handelsegenskaper osv.), overvåkingsvirksomhet av våre tjenester og markedsføringskampanjer og generelt for å levere og forbedre våre Tjenester.
 

Hvis du ønsker å slette eller blokkere noen av informasjonskapslene, skal du se på hjelp‑ og støtteområdet på internettleseren din for å få veiledninger om hvordan du finner filen eller katalogen som lagrer informasjonskapsler. Informasjon om sletting eller kontroll av informasjonskapsler er også tilgjengelig på www.aboutcookie.org (vi har ikke noe med dette nettstedet å gjøre, og vi kan derfor ikke sørge for at det er nøyaktig, fullstendig eller tilgjengelig).

Legg merke til at sletting av våre informasjonskapsler eller deaktivering av fremtidige informasjonskapsel‑ eller sporingsteknologier vil kunne hindre deg i å aksessere visse områder på eller egenskaper ved våre Tjenester eller på annen måte negativt påvirke din brukererfaring.

13 Ansvarsfraskrivelse

I

nformasjonen gitt av Eksterngransking, blogg forfattere og andre på Nettstedet, er kun til informasjonsformål og markedsføringsformål. All informasjon på nettstedet er gitt i god tro, men vi gir ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, angående nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet. Informasjon på nettstedet. Blogger er en kommentar hvor skribentens holdninger kommer til uttrykk.

Vi er under ingen omstendigheter ansvarlige overfor deg for tap eller skade av noe slag som følge av bruk av nettstedet eller avhengighet av informasjon gitt på nettstedet. Din bruk av nettstedet og din avhengighet av informasjon på nettstedet er utelukkende på egen risiko.

 

Fraskrivelse av eksterne lenker.

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder eller innhold som eies eller kommer fra tredjeparter eller lenker til nettsteder og funksjoner. Disse eksterne koblingene blir ikke studert, overvåket eller verifisert av oss for deres nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet.

14 Kontaktinformasjon


www.eksterngransking.no