• Roy Nordli

Etikk og taushetsplikt er viktig ved gjennomføring av gransking av økonomisk utroskap etc.

Etiske retningslinjer og taushetsplikt er vesentlig for gjennomføring av granskingsoppdrag.


I forbindelse med gjennomføring av oppdrag innen gransking av økonomisk utroskap, økonomisk svindel mv, er det viktig at alle rådgivere

følger de retningslinjer som er gjort gjeldende for Eksterngransking. Alle våre sertifiserte revisorer og rådgivere har derfor undertegnet en adferdskode for å tilfredsstille de etiske kravene som styret har stilt. Denne finnes også hos Norsk Sertifisering som sertifiseringsorgan for revisorer. Våre rådgivere har signert egen taushetserklæring for sitt generelle arbeid i virksomheten, og på vegne av kunder og oppdragsgivere. Denne taushetserklæringen gjelder også for bestemmelser som er gitt i Personvernforordningen.

Dersom våre kunder krever at deres egne taushetserklæringer benyttes, vil disse bli akseptert dersom de ikke er ulovlige.


Konfidensialitetsavtaler

Våre rådgivere kan også inngå egne konfidensialitetsavtaler med kunden. Informasjon som tilkommer rådgivere behandles alltid konfidensielt. All informasjon om kunder og oppdragsgivere behandles som fortrolig. Med mindre kunden har tatt forbehold, kan Eksterngransking publisere kundens navn på våre web-sider.

Varslingsplikt overfor oppdragsgiver - ikke overfor eksterne parter

Rådgivere har varslingsplikt overfor oppdragsgiver dersom det avdekkes kritikkverdige forhold. Dette i samsvar med avtaler med kunde/oppdragsgiver. Eksterngransking ønsker at alle oppdrag skal være en trygg opplevelse for våre kunder.


Copyright © Investigation Group Norway Co 2021. All Rights Reserved

  • Logo Norsk Sertifisering
  • økokrim
  • YouTube
  • Linkedin oss