• Roy Nordli

Eksterngransking har utviklet unik GDPR-sjekk som beregner din GDPR-score. GRATIS

Eksterngransking har i samarbeid med advokater, IT-personell og sertifiserte kvalitetsrådgivere (QA) utarbeidet en GDPR-sjekk som beregner din GDPR-score. Ta GDPR-sjekken her.

GDRP-scoren gir svar på om virksomheten er pålagt å ha personvernombud, om man bør engasjere en personvernrådgiver, eller om daglig leder kan håndtere dette selv.

GDPR-scoren gir også svar på hvor omfattende GDPR-systemet bør være for å håndtere alle kravene til personvern iht. GDPR-forordningen og den nye personvernloven. Gå til meny og velg GDPR-SCORE for å beregne din virksomhets GDPR-score.

Eksempel på resultat av GDPR-sjekken:


Med utgangspunkt i GDPR Scoren gis følgende anbefaling mht. Personvernombud:

GDPR Score på 430 poeng og over: Lovpålagt med Personvernombud.

Med utgangspunkt i GDPR Scoren gis følgende anbefaling mht. GDPR System:

GDPR Score på 320 poeng og over: GDPR System som er prosessorientert med funksjonaliteter som i kvalitetsstyringssystemer.

Ta testen i dag, og få svar på hvilke krav som du bør stille til et GDPR-system, og om virksomheten er lovpålagt å ha Personvernombud.

Copyright © Investigation Group Norway Co 2021. All Rights Reserved

  • Logo Norsk Sertifisering
  • økokrim
  • YouTube
  • Linkedin oss