• Roy Nordli

Grunnkurs i GDPR og Personvern Oslo - Bergen - Grand Canaria

Hva betyr den nye personvernforordningen (GDPR) med hensyn til behandling av personopplysninger for din virksomhet, og hva må du gjøre?


Grunnkurset gir god oversikt over hvilke krav som GDPR stiller til virksomheten, samt påviser samsvarsvurdering med ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet og kravene til HMS i virksomheten. Ønsker du å kombinere teori med praktisk opplæring, kan du melde deg på vårt 3 dagers GDPR-setifiseringskurs som Personvernrådgiver (4 dagers kurs Puerto Rico). Betingelser og påmelding gjøres enkelt her!


Opplæring i GDPR er lovpålagt: Alle som behandler personopplysninger plikter å gjennomføre lovpålagt opplæring i personvern jf. GDPR artikkel 24, 25, 28, 32 og 39 (1) b. Kurset tilfredsstiller kravene til personvernopplæring, og avsluttes med GDPR-kompetanse test. Kursbevis Ved bestått multiple choice test.

GARANTI: Hvis du ikke består prøven ved første forsøk (97% klarer det) gis muntlige tilleggsspørsmål som teller med i vurderingen.


Innhold:

• Hva er personvern?

• Formålet med GDPR-forordningen

• Alminnelige bestemmelser, formål, geografisk virkeområde og definisjoner

• Prinsipper for behandling av personopplysniger

• Hjemmel og vilkår for å behandle personopplysninger

• Vilkår for at mindreårige kan samtykke

• Behandling av sensitive personopplysninger

• Registrertes rett til informasjon

• Registrertes rett til korrigering og sletting

• Behandlingsansvarliges rolle og oppgaver

• Personvernombudets rolle og oppgaver

• Databehandlers rolle og oppgaver

• Krav til gjennomføring av risikovurderinger

• Krav til internkontroll og avviksbehandling

• Krav til GDPR internkontrollsystem

• GDPR og samsvar med NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitetolke og anvende reglene i GDPR

• GDPR-sjekkliste med beregning av virksomhetens GDPR-Score

• Hvordan tolke og anvende reglene i GDPR

• Ansvar for styre og daglig leder ved brudd på GDPR


Du trenger INGEN forhåndskunnskaper om GDPR før du tar kurset, og du trenger IKKE lese GDPR loven i forkant.


Målgruppe:

Ledere som er ansvarlige for etterlevelse av GDPR, ansatte med personalansvar, samt alle ansatte som som samler inn og/eller behandler personopplysninger.

​Eksamen/kursbevis:

Ved gjennomført kurs og bestått GDPR-test tildeles GDPR-kursbevis.


​Ansvarlig kursinstruktør: Roy Nordli

Roy Nordli er utdannet advokat med bl.a. personvern og arbeidsrett som spesialfelt, og er i tillegg sertifisert Kvalitetsleder, Revisjonsleder og Risk Manager fra Norsk Sertifisering. Roy Nordli er også sensor for sertifisering av Arbeidsmiljøledere iht. ISO 45001:2018, samt sensor for sertifisering som RM, QA og QM. Han har bred ledelseserfaring fra både privat og offentlig sektor, og bistår bl.a. med compliance og etterlevelse av regelverk.


Uttalelse fra tidligere deltakere:


Agnieszka G. Kulik, regnskapsfører og jurist uttalte etter Oslo kurset:


"Takk for en spennende opplæring i GDPR" Faglig utbytte: 10/10 Formidling: 10/10

Mary Nyheim, HR Manger Norway uttalte etter Bergen kurset:


"Ryddig og god gjennomgang av et komplisert lovverk" Faglig utbytte: 9/10 Formidling: 10/10 Sigrid T. Øye, avd.leder Bergen kommune om Bergen kurset:


"Nyttig å få gått gjennom forordningen og hvilke krav som egentlig gjelder i Norge" Faglig utbytte: 9/10 Formidling: 9/10


Deltaker på Geilo kurset uttalte følgende:"Veldig nyttig og engasjerende. Synes foredragsholderne klarte å skalere innholdet/omfanget ned til vårt bedriftsnivå. Savnet kanskje en mer konkret tilnærming til hva gjør vi nå?" Faglig utbytte: 9/10 Formidling: 9/10Copyright © Investigation Group Norway Co 2021. All Rights Reserved

  • Logo Norsk Sertifisering
  • økokrim
  • YouTube
  • Linkedin oss