• Roy Nordli

Innføring av ISO 37001 Anti-korrupsjon kan bida til etablering av antikorrupsjonskultur

Korrupsjon er et onde for både samfunnet, bedriftseiere, banker og ansatte. Det er viktig at virksomheten gjennomfører gransking ved mistanke om korrupsjon, og innfører tiltak for å motvirke at dette kan skje.

Eksterngransking kan bistå med gjennomgang av eksisterende regelverk, og revidere dagens system for anti-korrupsjon i virksomheten.


Mange virksomheter innfører også ISO37001 Anti-korrupsjon:


ISO 37001Anti-korrupson er en ny internasjonal standard, vedtatt i 2017 av Standard Norge.


Denne nye standarden er utviklet for å skape en antikorrupsjonskultur i virksomheter og organisasjoner, og er et verktøy for å implementere nødvendige kontrollforanstaltinger. Dette vil igjen øke sjansen for å oppdage korrupsjon, og iverksette tiltak for at det ikke skal skje i fremtiden.


ISO 37001 kan implementeres sammen med øvrige kvalitetsstyringssystemer, eventuelt kan den benyttes av alle som ønsker å verifisere at de har satt antikorrupsjon på dagsorden og ønsker struktur på sitt arbeid.


Implementering av ISO 37001 vil bidra til kvalitet på antikorrupsjonsarbeidet, samtidig som alle øvrige ansatte som jobber med internrevisjon, kvalitetstyringssystemer, HMS etc. vil kunne bidra aktivt. Noe som vil redusere kostnadene med implementering vesentlig, samtidig som prosessen i seg selv vil bidra til å implementere en god antikorrupsjonskultur i virksomheten!


Eksterngransking har sertifiserte kvalitetsrevisorer og kvalitetsrådgivere, sertifisert av Norsk Sertifisering AS, som kan bistå med implementering av ISO 37001.

Copyright © Investigation Group Norway Co 2021. All Rights Reserved

  • Logo Norsk Sertifisering
  • økokrim
  • YouTube
  • Linkedin oss