Alle som behandler personopplysninger plikter å følge GDPR-forordningen, og GDPR-sjekklisten er et vektøy for å avklare hvorvidt virksomheten er pålagt å ha et Personvernombud, og i hvilken grad det behov for å ta i bruk et GDPR-internkontrollsystem. Det er totalt 10 spørsmål, og under hver av disse må du huke av for aktuelle svaralternativer som passer din virksomhet. Sjekken tar 10 minutt, og etter at den er innsendt vil du få vår anbefaling med hensyn til Personvernombud og krav som virkomsheten bør stille til GDPR-system. Du kan også lese om GDPR systemer hos vår samarbeidspartner Fonn Software - www.fonn.no 

Eksterngransking har utviklet tjenesten sammen med advokater, og er alene om å tilby dette i Norge. Når Lykke til!

GDPR-sjekkliste som beregner virksomhetens GDPR-score

kr 100,00 Vanlig pris
kr 10,00Salgspris
  • Alle virksomheter er pålagt å dokumentere at man har gjennomgått og vurdert behovet for et GDPR-system, dokumentere at man har oversikt over hva som behandles av personopplysninger, og vurdert om virksomheten er pålagt å ha Personvernobud/Personvernrådgiver. GDPR-resultatet får du på e-mail, og er følgelig dokumentasjon på ovennevnte. Så snart bestillingen er mottatt, vil du motta link hvor du får tilgang til GDPR-sjekken. Du kan benytte GDPR-sjekken 3 ganger uten å betale noe ekstra. Lykke til!

Copyright © 2020 . All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon