Grunnopplæring i GDPR og personvernregler

Hva betyr den nye personvernforordningen (GDPR) med hensyn til behandling av personopplysninger for din virksomhet, og hva må du gjøre? Kurset gir god oversikt over hvilke krav som GDPR stiller, og er praktisk rettet slik at du etter kurset kan lage ditt GDPR internkontrollsystem.

 

Lovpålagt opplæring i GDPR/Personvern:
Alle som behandler personopplysninger plikter å gjennomføre

lovpålagt opplæring i personvern jf. GDPR artikkel 24, 25, 28, 32 og 39 (1) b.

Kurset tilfredsstiller kravene til personvernopplæring, og avsluttes med

GDPR-kompetanse test. Kursbevis fra personvernadvokat ved bestått

multiple choice test.
 

GARANTI: Hvis du ikke består prøven ved første forsøk

(9 av 10 klarer det på første forsøk) gis muntlige tilleggsspørsmål som er poenggivende.

 

Innhold:
• Hva er personvern?
• Formålet med GDPR-forordningen
• Alminnelige bestemmelser, formål, geografisk virkeområde og definisjoner
• Vilkår og hjemmel for å behandle personopplysninger
• Prinsipper for behandling av personopplysninge
• Den registrertes rettigheter
• Korrigering og sletting av personopplysninger
• Ulike kategorier av Personopplysninger
• Behandlingsansvarliges rolle og oppgaver
• Personvernombudets rolle og oppgaver
• Krav til gjennomføring av risikovurderinger
• Krav til internkontrollsystem og avviksbehandling
• Sanksjonssystemet ved brudd og mangelfull etterlevelse av GDPR
• Hvordan tolke og anvende reglene i GDPR
• Krav til ledelsens gjennomgang av personvernet og revisjoner
• GDPR og samsvar med NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
• GDPR-krav til kontinuerlig forbedring: PUKK (Plan, Do, Check, Act)
• GDPR-sjekkliste med beregning av virksomhetens GDPR-Score
• Krav til GDPR-system for din virksomhet

Du trenger INGEN forhåndskunnskaper om GDPR før du tar kurset, og du trenger IKKE lese på GDPR loven eller Personvernloven før du kommer på kurset.

 

Les mer om kurset her: https://www.eksterngransking.no/kurs

Kurs i GDPR og Personvern Oslo

kr 4 700,00Pris
  • Du kan melde deg på GDPR - kurset her.

    Du betaler ingen kursavgift nå ved påmelding. Dette blir fakturert under forutsetning av at det er tilstrekkelig antall kursdeltakere.

Copyright © 2020 . All Rights Reserved

  • Linkedin Eksterngransking
  • Twitter Social Icon