top of page

Yrkesskadeerstatning - beregning

Er du utsatt for yrkesskade? Vi beregner din yrkesskadeerstatning.

  • 30 minutter
  • Lunde

Tjenestebeskrivelse

Hva som regnes som yrkesskade NAV definerer yrkesskade som personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. I tillegg kan også sykdommer godkjennes som yrkessykdom, dersom sykdommen er en følge av skadelig påvirking fra arbeidsmiljøet, og er en sykdom som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og skal gi erstatning ved ulykke og sykdom som påføres i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Ved skade plikter arbeidsgiver å melde i fra til både Arbeidstilsynet og Politiet, men de skal bare vurdere evt. lovbrudd. Arbeidsgiver har imidlertid ikke lovbestemt plikt til å bistå den ansatte med å kreve yrkesskadeerstatning overfor forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet forsikringen hos, med kan være en tjeneste som enkelte arbeidsgivere tilbyr. I virksomheter med arbeidsmiljøleder, vil denne følge opp yrkesskader. Norsk Sertifisering er eneste sertifiseringsorgan for arbeidsmiljøledere, som bl.a. jobber med HMS og arbeidsmiljø som koordinator, rådgiver eller leder. Vi har bidratt til sertifiseringsordningen, og er også sensor for sertifiseringen. Nærmere om bereging av yrkesskadeerstatning NAV skal ha melding om ulykker etc., og de foretar en faglig medisinsk vurdering om skaden anses som yrkesskade, omfanget, og påvirkning på arbeidsevnen. Dersom skaden eller sykdommen blir godkjent, kan du ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig, samt menerstatning. Du har ikke krav på erstatning fra NAV, og må evt. kreves gjennom yrkesskadeforsikringen. NAV er ansvarlig for økonomiske beregninger iht. trygdeloven, men ikke iht. lov om yrkesskadeforsikring. Dersom du har krav på forsikringsutbetaling, må du selv kreve dette fra forsikringsselskapet til din arbeidsgiver. Yrkesskadeerstatning beregnes individuelt, er komplisert, og er en utgift som forsikringsselskapet ønsker å begrense mest mulig. De er heller ikke bundet av NAVs vurderingerr. Verken arbeidsgiver eller staten hjelper deg med å beregne erstatningen, og de færreste gjør dette selv! Basert på dine opplysninger etc. foretar vi en beregning av erstatningskravet som du kan kreve av forsikringsselskapet. Rettslige prosesser kan ta 3-4 år, og forhandlinger er ofte å foretrekke. Men da må du ha foretatt en beregning! Ellers har du ikke noe å forhandle om. Fast pris fra kr. 4.500,- eks. mva for beregning av din yrkesskadeerstatning. Vi gir deg 20 minutt gratis konsultasjon.


Kontaktinformasjon

  • Lunde, Norge

    90920204


bottom of page