Vilkår påmelding kurs  og webinar Eksterngransking

Forbehold om endring og avlysing av oppsatte kurs og webinar

Eksterngransking, og dets samarbeidspartnere forbeholder seg retten til å avlyse ethvert kurs eller webinar. Kursavgift som eventuelt er betalt,  vil da bli tilbakebetalt i sin helhet. Kursavgift blir imidlertid normalt fakturert først ved oppstart.

Våre heldagskurs i kurslokaler starter kl. 08.30, og avsluttes kl. 16.00. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte 10 dager før oppstart av kurset, vil det kunne bli  utsatt fra 2 - 6 uker. Hver enkelt som har registrert seg vil i så fall bli orientert om dette pr. e-mail.

Webinar gjennomføres iht. oppsatt dag og klokkeslett. Deltakerne vil motta link for pålogging til webinar senest 2 timer før webinaret starter. Man kan delta på våre webinar ved Ipad, PC eller mobiltelefon.

Digital plattform webinar

Webinar gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom.

Ingen ledlastning av programvare.

Du trenger tilgang til PC, mobiltelefon eller nettbrett. Webinar på mobil krever nedlasting av mobil app som er gratis. Det blir muligheter til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder.

​​​Påmelding

Påmelding må gjøres på via www.eksterngransking.no/tjenester mht. kurs,, evt. på www.eksterngransking.no/webinar. Ved påmelding mottas bekreftelse på e-mail. Påmeldingen er bindende. Se imidlertid rett til å melde av nedunder. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser.

Rettigheter

Kjøp av arrantement, webinar etc. er personlig, og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Eksterngransking.

Avbestillingsregler

Avbestilling må sendes skriftlig ved å svare på mottatt bekreftelse, evt. melde av ved å benytte vår mobil app. Eventuelt kan e-mail sendes til eksterngransking@gmail.com

Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon, men du kan evt. flytte din påmeldingen til neste oppsatte kurs eller webinar. Dette kan gjøres gratis, men forutsetter at det er oppsatt nytt webinar eller kurs.

Bedriftsinterne arrangement

Webinar og kurs kan også gjennomføres som bedrifsinterne arrangement sammen med deres daglige leder. Ta kontakt med oss om det er aktuelt.

Betaling

Faktura utsendes normalt først når kurset starter. Faktura har normalt 10 dagers betalingsfrist, regnet fra kursdato. Faktura sendes elektronisk på e-mail til den som er registrert som er registret som bestiller. Dersom det er flere deltakere fra samme firma, blir dette følgelig fakturert samlet til den som bestiller, og blir følgelig ansvarlig for betaling for samtlige påmeldte. Dersom faktura skal sendes på EHF -format til offentlig virksomhet må ressurs nr oppgis. Faktura utstedes fra Eksterngransking, eller en av deres samarbeidspartnere. Eksterngransking står fritt til å overdra enhver utstedt faktura til DNB Factoring etc. for inndrivelse.

Enkelte webinar kan være oppsatt med forhåndsbetaling, og dette vil evt. fremgå ved påmelding.

Besøksadresse

Fornebuveien 37, 1366 Lysaker

Kontakt oss

Epost: eksterngransking@gmail.com

Annen info

Personvern

Org.nr. 919630450