Kommende webinar

 • Regelverksoppdatering ansvarsrett etter plan og bygningsloven
  tor. 29. jul.
  Webinar ansvarsrett
  Høyesterett har innført privatrettslig erstatningsansvar for deg som har ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven. Vi gjennomgår regelendringen, og informerer om hva dette betyr for din virksomhet. Deltakeravgift kr. 1.500,-.
  Del
 • Webinar regelverk klientmidler
  tor. 12. aug.
  Webinar
  Regnskapsførere risikerer erstatningsansvar dersom deres kunde underslår midler fra klientkonto jf. bl.a. klientmiddel dommen. Vi gjennomgår dommen og regelverk. Pris kr. 1.500,-. 50% grupperabatt for øvrige påmeldte.
  Del
 • Webinar styreansvar i "hands on" bedrifter
  man. 16. aug.
  Webinar
  Metallco dommen er trukket frem av flere medlemmer knyttet til styreansvar og daglig leders ansvar for såkalte «hands on bedrifter», som er bedrifter med inntil 20 ansatte. Dommen vektlegger at daglig leder ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert sikkerhetskulturen, avvikssystem og risikovurderin.
  Del
 • Webinar HR dom utvidet ansvar etter aksjeloven § 17-1 for styret i morselskapet
  Tidspunkt ikke bestemt enda.
  Webinar på din PC, Ipad eller mobil
  Ny Høyesterettsdom fra 13.oktober 2020 utvider ansvarsgrunnlaget etter aksjeloven § 17-1 til også å omfatte styret og aksjonærer i morselskapet dersom de har påført andre aksjonærer i datterselskapet et økonomisk tap ved at aksjene i datterselskapet reduseres i verdi.
  Del